Рогатка

Рогатка
РогаткаРогаткаРогаткаРогатка

Рогатка

Приложение За монтаж на улични и паркови осветителни тела
Корпус Стомана, боядисана (B) или горещопоцинкована (G), Ф60мм
Монтаж На стълб Ф60мм (I) или на стена/бетонен стълб (II)

 

Размери

Save

Save

Ресурси

Каталожни данни

LDT файл

Декларация за съответствие

Варианти

Модел Вид Размери
L [mm]
Монтаж
Единична рогатка / Bracket 1x B /G 300/500/1000/1500/2000+ I
Единична рогатка / Bracket 1x B 250/300/500/1000 II
Двойна рогатка / Bracket 2x B /G 300/500/1000/1500/2000+ I
Тройна рогатка / Bracket 3x B /G 300/500/1000/1500/2000+ I
Четворна рогатка / Bracket 4x B /G 300/500/1000/1500/2000+ I